Điều khoản và điều kiện sử dụng E-Gift Card
E-Gift Card được phát hành bởi Công ty TNHH Một Đôi Giày (gọi tắt là MỘT). 
E-Gift Card chỉ dùng 01 lần cho 01 đơn hàng, chỉ áp dụng trên website của MỘT, có hiệu lực từ ngày 22/12/2023 và không giới hạn thời gian sử dụng. 
E-Gift Card sẽ không chứa số dư chưa sử dụng; mọi số tiền chưa sử dụng sẽ bị mất tại thời điểm quy đổi. 
Đơn hàng sử dụng E-Gift Card chỉ được đổi, không được trả. Trường hợp đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn, số tiền chênh lệch sẽ không được hoàn lại. 
Không thể quy đổi thành tiền mặt hoặc tín dụng. Không thể thay thế nếu bị mất hoặc bị đánh cắp (trừ trường hợp pháp luật yêu cầu). 
Việc sử dụng hoặc chấp nhận thẻ này đồng nghĩa với việc chấp nhận Điều khoản và Điều kiện chung (có tại https://motstore.vn/pages/dieu-khoan-dich-vu) có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.
Giỏ hàng của bạn còn trống
Tổng cộng 0 VNĐ
Thanh toán Tiếp tục mua sắm
page