• Một store

e-gift card

1,000,000 VND
Bạn muốn tặng Giày, nhưng không biết size mà vẫn muốn tạo bất ngờ?
Bạn quá bận mà lỡ mất thời gian tận tay chọn một món quà?
 
E-gift card – Why not?
Một lựa chọn đơn giản và ý nghĩa mà không cần gửi một món quà vật lý.
 
3 bước đơn giản:
– Chọn thiết kế mà bạn thích
– Chọn số tiền
– Thanh toán (không áp dụng hình thức COD)
– Check email và gửi e-gift card qua tin nhắn hoặc email cho người thân thương.
 
Lưu ý: 
– Phương thức thanh toán: chỉ được chọn các hình thức thanh toán ngay, không được chọn COD (Thanh toán khi giao hàng).
– Thông tin e-gift card và hướng dẫn sử dụng sẽ được gửi đến email của bạn. Nếu bạn muốn MỘT gửi thẳng e-gift card cho người được tặng, vui lòng ghi yêu cầu vào mục Ghi chú ở trang "Giỏ hàng".
– Thẻ này chỉ dùng 01 lần cho 01 đơn hàng, chỉ áp dụng trên website của MỘT, có hiệu lực từ ngày 22/12/2023 và không giới hạn thời gian sử dụng. Thẻ này sẽ không chứa số dư chưa sử dụng; mọi số tiền chưa sử dụng sẽ bị mất tại thời điểm quy đổi. Đơn hàng sử dụng e-gift card chỉ được đổi, không được trả. Trường hợp đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn, số tiền chênh lệch sẽ không được hoàn lại. Không thể quy đổi thành tiền mặt hoặc tín dụng. Không thể thay thế nếu bị mất hoặc bị đánh cắp (trừ trường hợp pháp luật yêu cầu).
 
Kích thước
Mua cho đủ bộ
Bạn muốn tặng Giày, nhưng không biết size mà vẫn muốn tạo bất ngờ?
Bạn quá bận mà lỡ mất thời gian tận tay chọn một món quà?
 
E-gift card – Why not?
Một lựa chọn đơn giản và ý nghĩa mà không cần gửi một món quà vật lý.
 
3 bước đơn giản:
– Chọn thiết kế mà bạn thích
– Chọn số tiền
– Thanh toán (không áp dụng hình thức COD)
– Check email và gửi e-gift card qua tin nhắn hoặc email cho người thân thương.
 
Lưu ý: 
– Phương thức thanh toán: chỉ được chọn các hình thức thanh toán ngay, không được chọn COD (Thanh toán khi giao hàng).
– Thông tin e-gift card và hướng dẫn sử dụng sẽ được gửi đến email của bạn. Nếu bạn muốn MỘT gửi thẳng e-gift card cho người được tặng, vui lòng ghi yêu cầu vào mục Ghi chú ở trang "Giỏ hàng".
– Thẻ này chỉ dùng 01 lần cho 01 đơn hàng, chỉ áp dụng trên website của MỘT, có hiệu lực từ ngày 22/12/2023 và không giới hạn thời gian sử dụng. Thẻ này sẽ không chứa số dư chưa sử dụng; mọi số tiền chưa sử dụng sẽ bị mất tại thời điểm quy đổi. Đơn hàng sử dụng e-gift card chỉ được đổi, không được trả. Trường hợp đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn, số tiền chênh lệch sẽ không được hoàn lại. Không thể quy đổi thành tiền mặt hoặc tín dụng. Không thể thay thế nếu bị mất hoặc bị đánh cắp (trừ trường hợp pháp luật yêu cầu).
 

Biết đâu bạn thích?

ltd giỏ

160,000 VND

giỏ quá dày

160,000 VND

lót giày

120,000 VND

vớ Tất-cả

132,000 VND
Giỏ hàng của bạn còn trống
Tổng cộng 0 VND
Thanh toán Tiếp tục mua sắm
product